ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Σε όλη την έκταση των επαρχιών Katanga και Kasai, καθώς και στην Kinshasa, ο όμιλος Hyper Psaro διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης για τα υψηλής ποιότητας καταναλωτικά είδη μας, τα οποία διανέμονται σε ολόκληρο το εμπορικό δίκτυό μας. Αποθηκεύουμε τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα μας στις στεγασμένες αποθήκες μας, έκτασης 23,000 m2, και στις περισσότερες από 30 ψυκτικές αποθήκες μας. Ο Όμιλος εκπροσωπεί επίσης στη ΛΔΚ αναγνωρισμένες μάρκες όπως η Nestle, η Unilever, η Coca Cola Company και η Orange Telecommunications και πολλές άλλες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Ο όμιλος Hyper Psaro εκπροσωπεί στη ΛΔΚ μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς μάρκες, όπως η Nestle, η Unilever, η Coca Cola Company και η Orange Telecommunications.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Οι στεγασμένες εγκαταστάσεις μας και οι αποθήκες μας, έκτασης 23,000 τετραγωνικών μέτρων και πλέον, μας δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού προϊόντων έτσι ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες της αγοράς.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Όλες οι εγκαταστάσεις μας πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές για το εμπόριο και τη διανομή προϊόντων ενώ παράλληλα είναι κατάλληλες για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕ